About Creativity

Om kreativitet och flugsnappare

 Örjan Fahlström Music
Solvarma väggar

Tidigt på våren brukar jag sitta utomhus med ryggen mot den solvarma timmerväggen. I sinnet uppfylls jag av ett meditativt lugn där ingenting tillåts störa sinnenas fria flöde och där alla tankar tillåts vara oemotsagda. Ett tillstånd där själen släpps fri och tänka det som inte tänkts förut eller att åter förnya en känsla, en eftertanke eller ett sinnestillstånd. Detta är viktiga stunder i min tillvaro.

Det är en speciell känsla att låta blicken fritt utforska naturen i den Västerbottniska fjällvärlden där den gångna vintern och den annalkande sommarperioden utgör en brytpunkt som alltid känns som vore det första gången detta hände. Det är som om hela naturen vaknar till liv igen efter vinterhalvåret och med okuvlig energi skapar förutsättningarna för en ny period av värme och skaparkraft. Idéer som sattes ut som plantor för länge sedan eller som helt nyligen odlades vill förlösas och komma till liv och gro av egen kraft.

Utan den minsta tanke på vad som varit är det som om allt runt omkring ställs om till en nollpunkt för allt som växer och föds på nytt. Skogen får nya ljud och solen ger ett nytt och livsgivande ljus till allt som omger mig. Behagligt sitter jag i solvärmen och låter allt komma till mig. Tanken flödar av sig självt hos mig likväl som jag uppfattar att den gör i den återuppväckta naturen med all dess livsgivande energi och lust.

 

Ett tillstånd där själen släpps fri och tänka det som inte tänkts förut eller att åter förnya en känsla, en eftertanke eller ett sinnestillstånd.

 

Att välja och välja bort

Många gånger har jag i dessa stunder av rofylldhet fascinerats av den frenesi som de återvändande fåglarna utstrålar för att skapa sina nya boplatser och reproducera sig till nya generationer. Enträget och målmedvetet, år efter år, letar flugsnapparen ett nytt ställe att leva på under den korta och varma sommarperioden. Ibland accepterar den en fågelholk i min egen närhet men ibland blir dessa boställen ratade och flugsnapparen söker sig någon annanstans. Vad detta kräsna urval egentligen styrs av har jag aldrig riktigt kommit till klarhet om och är kanske inte så viktigt just i detta sammanhang. Men sannolikt finns det ändå en rationell förklaring sett ur flugsnapparens synvinkel.

Att välja och kanske framförallt att välja bort är för mig en viktig utgångspunkt i perspektivet av den kreativitet som leder till hållbara resultat. Kanske är det så att flugsnapparen är av samma uppfattning. Jag vill gärna tro att det verkligen är så det förhåller sig.

Att avsäga sig det som verkar självklart och inlärt är kanske det svåraste men samtidigt det som fördjupar tanken och låter det instinktiva flödet styra valet. I konstnärliga processer verkar detta vara det som för processen vidare och bortom det man först inte visste fanns.

 

Att välja och kanske framförallt att välja bort är för mig en viktig utgångspunkt i perspektivet av den kreativitet som leder till hållbara resultat.

 

Drivkraft och kreativ energi

Under dessa vårvinterdagar med sina stunder av kontemplation reflekterar jag med en fascinerad förtjusning över den drivkraft som ligger bakom den okuvliga energi som skapar viktiga förutsättningar för viljan att skapa, bygga vidare och att tänka nytt. Den okuvliga viljan att vara kreativ under givna förutsättningar men också under omständigheter som snabbt kan förändras utan min egen inverkan. Ibland blir det onekligen så att målet under de givna förutsättningarna förefaller omöjligt att uppnå på det sätt man först tänkte sig.

Jag känner igen mig i flugsnapparens energiflöde och den frenesi som präglar kreativiteten i skapandet av den nya boplatsen, sitt eget konstverk. Jag känner igen mig i det inre kraftfält som infinner sig då man skapar en kreativ energibubbla omkring sig. Till förmån för konstverket stänger man ute omvärlden som om den inte var det minsta viktigt och angelägen eller kanske inte alls ens känns det minsta nödvändig att förhålla sig till.

För min egen del kan jag själv avgöra om jag vill försätta mig i ett läge av skapande. Men kreativiteten i sig är inget jag bestämmer mig för på samma sätt jag bestämmer mig för att utföra vardagliga göromål. Kreativiteten infinner sig genom att jag tillåter att skapandekraftens naturliga energiflöde få ett fritt förlopp i sinnet. Detta blir till ett slags självgenererande tillstånd där kreativitet föder ny kreativitet. Jag kommer alltid att förundras över varför flugsnapparen väljer som den gör och den ursprungliga kraft som driver oss till de konstnärliga val som skapar vars och ens egenart.

 

Jag känner igen mig i det inre kraftfält som infinner sig då man skapar en kreativ energibubbla omkring sig.

Örjan Fahlström

COMPOSER
CONDUCTOR
ARRANGER
© 2015 Örjan Fahlström